NOTE: The page has not yet been translated to your language.
Show more

V (2009) - S01E11 - Fruition - Македонски преводи

Rating: Awaiting 5 votes (0 so far).
Your rating: You have to be logged in in order to rate subtitles.
By downloading this subtitles you agree to our terms of service
Subtitle preview
1
00:00:00,001 --> 00:00:02,400
<i>Во претходните епизоди...</i>

2
00:00:02,448 --> 00:00:04,468
Посетителите
те наместија. - Како?

3
00:00:04,351 --> 00:00:05,879
Твоите отпечатоци се најдени на
бомбата која го уништи

4
00:00:05,999 --> 00:00:08,652
складиштето. Дали малку
те интересира зашто?

5
00:00:08,772 --> 00:00:10,911
Многу е важно да го забрзаме планот
за тебе и Тајлор.

6
00:00:11,031 --> 00:00:12,747
Ќе остане на бродот додека
не биде повеќе потребен.

7
...

Poll
  Would you pay 50 USD for lifetime ad-free account?
 • Yes

   (5 %)
 • No

   (77 %)
 • Only if I get some extra features.

   (18 %)